€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 40mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 45mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 45mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 36mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 46mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x108|4x108

Offset: 20mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 40mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x108|4x108

Offset: 25mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x108|4x108

Offset: 47mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 45mm

NEW
€137,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x100|5x100

Offset: 40mm

NEW
€137,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x108|5x108

Offset: 47mm

NEW