Εφόσον είστε καταναλωτής (δηλαδή, δεν ενεργείτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής ιδιότητάς σας) δικαιούσθε - χωρίς να πρέπει να επικαλεσθείτε ελάττωμα ή άλλο λόγο - να δηλώσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων ότι υπαναχωρείτε. Για τη δήλωση υπαναχώρησης αρκεί να στείλετε στην Επιχείρηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας μήνυμα από τη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σημειώνοντας τη φράση «ΥΠΑΝΑΧΩΡΩ από την παραγγελία με αρ. ... ως προς το προϊόν ...... [περιγραφή]» και το ονοματεπώνυμό σας. Μετά την παραλαβή της δήλωσης η Επιχείρηση θα σας αποστείλει email επιβεβαίωσης της παραλαβής της.

Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή στην Επιχείρηση της δήλωσης υπαναχώρησης πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν, στην κατάσταση που το παραλάβατε, με τη συσκευασία του και όλα τα έντυπα και τυχόν παρεπόμενα προϊόντα και υλικά που το συνόδευαν σε καλή κατάσταση, στην έδρα της επιχείρησης. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Επιχείρηση βαρύνουν αποκλειστικώς εσάς.Αφού επιστραφεί το προϊόν, η Επιχείρηση θα σας επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε γι’ αυτό.

Σε περίπτωση που έχει μειωθεί η αξία του προϊόντος, της συσκευασίας και/ή των εγγράφων που το συνοδεύουν λόγω κακής μεταχείρισης, πέραν εκείνης που απαιτείται ευλόγως για την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, υποχρεούσθε να αποζημιώσετε την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό της αποζημίωσης από το ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει.

Κάθε επιστροφή ποσού από την Επιχείρηση θα γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (απαιτείται IBAN, BIC/SWIFT τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας).

Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης ως προς προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή των οποίων η συσκευασία έχει αποσφραγισθεί και η επιστροφή τους αντενδείκνυται για λόγους υγείας ή υγιεινής και για όσα άλλα ο νόμος εξαιρεί του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποια από τα προϊόντα που αγοράσατε από εμάς, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε με 2 τρόπους:

  1. Παραδίδοντας τα στην αρχική κατάσταση τους κατάσταση στο κατάστημά μας, μαζί με την απόδειξη αγοράς.
  2. Αποστέλλοντας τα με δικά σας έξοδα, στην αρχική τους κατάσταση, στο κατάστημα μας εσωκλείνοντας την απόδειξη αγοράς.

Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής και αφού ελεγχθεί ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, η εταιρεία προβαίνει εντός μίας εργάσιμης ημέρας στην πίστωση του λογαριασμού σας.