Κατασκευαστής

Προφίλ

Διάμετρος

Runflat

Εποχή

Επίπεδο θορύβου

€126,50

Πλάτος: 225

Προφίλ: 50

Διάμετρος: 16|16

€109,00

Πλάτος: 205

Προφίλ: 50

Διάμετρος: 16|16

€107,75

Πλάτος: 205

Προφίλ: 50

Διάμετρος: 17|17

€117,75

Πλάτος: 215

Προφίλ: 50

Διάμετρος: 17|17

€117,75

Πλάτος: 215

Προφίλ: 50

Διάμετρος: 17|17

€119,00

Πλάτος: 225

Προφίλ: 50

Διάμετρος: 17|17

€119,00

Πλάτος: 255

Προφίλ: 50

Διάμετρος: 17|17

€147,75

Πλάτος: 225

Προφίλ: 50

Διάμετρος: 18|18

€129,00

Πλάτος: 235

Προφίλ: 50

Διάμετρος: 18|18

€64,00

Πλάτος: 235

Προφίλ: 45

Διάμετρος: 17|17

€135,25

Πλάτος: 235

Προφίλ: 50

Διάμετρος: 19|19

€104,00

Πλάτος: 205

Προφίλ: 45

Διάμετρος: 16|16