Προφίλ

Διάμετρος

Δείκτης Κατανάλωσης

Δείκτης Πρόσφυσης

Δείκτης Θορύβου

Δείκτης Φορτίου

Runflat

Εποχή

Κατασκευαστής

€257,75
τιμή μονάδας

Πλάτος: 265

Προφίλ: 35

Διάμετρος: 19|19

Δείκτης Κατανάλωσης: D

Δείκτης Πρόσφυσης: Α

Δείκτης Θορύβου: B

€150,25
τιμή μονάδας

Πλάτος: 265

Προφίλ: 65

Διάμετρος: 17|17

Δείκτης Κατανάλωσης: D

Δείκτης Πρόσφυσης: C

Δείκτης Θορύβου: B

€121,50
τιμή μονάδας

Πλάτος: 265

Προφίλ: 35

Διάμετρος: 18|18

Δείκτης Κατανάλωσης: C

Δείκτης Πρόσφυσης: Β

Δείκτης Θορύβου: B

€230,25
τιμή μονάδας

Πλάτος: 265

Προφίλ: 30

Διάμετρος: 19|19

Δείκτης Κατανάλωσης: D

Δείκτης Πρόσφυσης: Α

Δείκτης Θορύβου: B

€120,25
τιμή μονάδας

Πλάτος: 265

Προφίλ: 70

Διάμετρος: 15|15

Δείκτης Κατανάλωσης: B

Δείκτης Πρόσφυσης: C

Δείκτης Θορύβου: B

€132,75
τιμή μονάδας

Πλάτος: 265

Προφίλ: 70

Διάμετρος: 16|16

Δείκτης Κατανάλωσης: C

Δείκτης Πρόσφυσης: C

Δείκτης Θορύβου: B

€135,25
τιμή μονάδας

Πλάτος: 265

Προφίλ: 60

Διάμετρος: 18|18

Δείκτης Κατανάλωσης: C

Δείκτης Πρόσφυσης: C

Δείκτης Θορύβου: B

€139,00
τιμή μονάδας

Πλάτος: 265

Προφίλ: 75

Διάμετρος: 16|16

Δείκτης Κατανάλωσης: C

Δείκτης Πρόσφυσης: C

Δείκτης Θορύβου: B

€167,75
τιμή μονάδας

Πλάτος: 265

Προφίλ: 50

Διάμετρος: 20|20

Δείκτης Κατανάλωσης: C

Δείκτης Πρόσφυσης: C

Δείκτης Θορύβου: B