€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 45mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 36mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 40mm

NEW
€137,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 70|7"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 40mm

NEW
€137,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 44mm

NEW
€175,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 50mm

NEW
€730,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW
€820,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW
€935,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW
€730,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW
€765,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 95|9.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW
€775,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 105|10.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW