€137,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x100|5x100

Offset: 40mm

€175,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 75|7.5"

PCD selection: 5x100|5x100

Offset: 40mm

€100,00

Διάμετρος: 14|14"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 5x100|5x100

Offset: 35mm

€610,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 5x100|5x100

Offset:

€630,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 70|7"

PCD selection: 5x100|5x100

Offset:

€655,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x100|5x100

Offset:

€700,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 100|10"

PCD selection: 5x100|5x100

Offset: