Κατασκευαστής

Mάρκα αυτοκινήτου

Διάμετρος

Πλάτος

Offset

Χρώμα

€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x108|4x108

Offset: 20mm

€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x108|4x108

Offset: 25mm

€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x108|4x108

Offset: 47mm

€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x108|4x108

Offset: 40mm