€210,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x108|5x108

Offset: 40mm

€212,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x110|5x110

Offset: 38mm

€730,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€755,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 95|9.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€775,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 105|10.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€820,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 125|12.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€820,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€845,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 95|9.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€865,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 105|10.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€910,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 125|12.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€935,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€955,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 95|9.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset: