€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 40mm

€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 45mm

€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 45mm

€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 36mm

€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 46mm

€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 40mm

€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 45mm

€137,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x100|5x100

Offset: 40mm

€122,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 38mm

€137,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 42mm

€155,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 70|7"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 45mm

€155,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 70|7"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 51mm