Πλεονεκτήματα • Σκληρότερα πλευρικά τοιχώματα • Περισσότερα μίλια ON / OFF ROAD • Περισσότερη πρόσφυση σε όλη την έκταση ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ + 20…
Το μόνο ελαστικό να αναγνωρίζεται στο top 10 όλων των εποχών off-road προϊόντων. Απίστευτο κύληση για βαθύ χώμα, λάσπη και πέτρες. Εκπληκτική…