Κατασκευαστής

Mάρκα αυτοκινήτου

Διάμετρος

Offset

Χρώμα

€185,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x108|5x108

Offset: 40mm

€212,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x110|5x110

Offset: 38mm

€170,00
/€172,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x108|5x108

Offset: 55mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
€185,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x112|5x112

Offset: 40mm

€170,00
/€172,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x120|5x120

Offset: 38mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
€170,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x112|5x112

Offset: 42mm