Κατασκευαστής

Mάρκα αυτοκινήτου

Διάμετρος

Offset

Χρώμα

€90,00
/€100,00

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 36mm

€90,00
/€100,00

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 46mm

€90,00
/€100,00

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x108|4x108

Offset: 20mm

€82,50

Διάμετρος: 14|14"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 5x100|5x100

Offset: 35mm