Κατασκευαστής

Mάρκα αυτοκινήτου

Διάμετρος

Πλάτος

PCD

Χρώμα

€90,00
/€100,00

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 40mm

€80,00
/€87,50

Διάμετρος: 14|14"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 40mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ