€600,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x110|5x110

Offset: 38mm

€730,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€820,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€935,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€730,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€820,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€935,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€730,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€820,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€935,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€710,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€800,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset: