Κατασκευαστής

Διάμετρος

Πλάτος

PCD

Offset

Χρώμα

€90,00
/€100,00

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x108|4x108

Offset: 20mm

€90,00
/€100,00

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x108|4x108

Offset: 25mm