Κατασκευαστής

Mάρκα αυτοκινήτου

Διάμετρος

PCD

Offset

€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 45mm

€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 45mm

€100,00

Διάμετρος: 14|14"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 38mm

€103,75

Διάμετρος: 14|14"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 35mm

€100,00

Διάμετρος: 14|14"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 40mm