€210,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x108|5x108

Offset: 40mm

€212,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x110|5x110

Offset: 38mm

€655,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€575,00

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset:

€655,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset:

€575,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x98 έως 5X114

Offset:

€540,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€540,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x98 έως 5X114

Offset:

€540,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 4x98 έως 4X114

Offset:

€430,00

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset:

€655,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x100|5x100

Offset:

€655,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: