€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 45mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 36mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 40mm

NEW
€137,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 70|7"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 40mm

NEW
€137,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 44mm

NEW
€175,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 50mm

NEW
€550,00

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 70|7"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset:

NEW
€575,00

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset:

NEW
€595,00

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset:

NEW
€565,00

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset:

NEW
€585,00

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 70|7"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset:

NEW
€630,00

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset:

NEW