€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 45mm

€122,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 38mm

€137,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 42mm

€155,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 70|7"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 45mm

€155,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 70|7"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 51mm

€137,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 41mm

€137,50

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x115|5x115

Offset: 39mm

€112,50

Διάμετρος: 14|14"

Πλάτος: 50|5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 45mm

€730,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€755,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 95|9.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€775,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 105|10.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€820,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 125|12.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset: