€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 55|5.5"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 45mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 60|6"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset: 36mm

NEW
€112,50

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 65|6.5"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 45mm

NEW
€155,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 70|7"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 45mm

NEW
€155,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 70|7"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset: 51mm

NEW
€730,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW
€755,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 95|9.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW
€775,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 105|10.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW
€820,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 125|12.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW
€820,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW
€845,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 95|9.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW
€865,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 105|10.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

NEW