€170,00
/€172,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x108|5x108

Offset: 55mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
€185,00

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x112|5x112

Offset: 40mm

€170,00
/€172,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 80|8"

PCD selection: 5x120|5x120

Offset: 38mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
€170,00
/€172,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x112|5x112

Offset: 35mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
€170,00
/€172,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x112|5x112

Offset: 45mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
€170,00
/€172,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 5x120|5x120

Offset: 40mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
€170,00
/€172,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 95|9.5"

PCD selection: 5x112|5x112

Offset: 35mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
€125,00
/€200,00

Διάμετρος: 19|19"

Πλάτος: 100|10"

PCD selection: 5x120|5x120

Offset: 46mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
€175,00
/€250,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 95|9.5"

PCD selection: 6x139.7|6x139.7

Offset: 50mm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
€387,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x112|5x112

Offset: 47mm

€387,50

Διάμετρος: 18|18"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x112|5x112

Offset: 47mm

€1.100,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 110|11"

PCD selection: 5x112|5x112

Offset: 43mm