€1.000,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 5x108|5x108

Offset: 30mm

€675,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€1.365,00

Διάμετρος: 21|21"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€595,00

Διάμετρος: 15|15"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset:

€630,00

Διάμετρος: 16|16"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 4x100|4x100

Offset:

€620,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 5x98 έως 5X114

Offset:

€565,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€595,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 5x114|5x114

Offset:

€565,00

Διάμετρος: 17|17"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 4x98 έως 4X114

Offset: