€1.000,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 5x108|5x108

Offset: 30mm

€1.100,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 110|11"

PCD selection: 5x108|5x108

Offset: 43mm

€750,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 90|9"

PCD selection: 5x112|5x112

Offset: 35mm

€935,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€955,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 95|9.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€980,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 105|10.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€1.025,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 125|12.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€935,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€970,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 95|9.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€980,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 105|10.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€1.025,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 125|12.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset:

€935,00

Διάμετρος: 20|20"

Πλάτος: 85|8.5"

PCD selection: 5x98 έως 5x120

Offset: